ŻERKOWSKO-CZESZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY Z WŁODZIMIERZEM ŁĘCKIM 15.05.2021

Zapraszamy na kolejną wyprawę krajoznawczą z p. Włodzimierzem Łęckim w roli przewodnika. Tym razem odwiedzimy Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, który ze względu na swój szczególny charakter nazywany jest również „Szwajcarią Żerkowską”.

Park obejmuje tereny w środkowym biegu rzeki Warty Najcenniejsze w Parku są starorzecza i łęgi nadwarciańskie, które są częścią rezerwatu „Czeszewski las”, pierwszego w Wielkopolsce rezerwatu utworzonego już na początku XX wieku. Obok walorów przyrodniczych Park ma również wiele wartości historyczno-pamiątkowych. Poza licznymi znaleziskami archeologicznymi, cmentarzyskami czy grodziskami godne uwagi są zabytki architektury, m.in. miasto Miłosław wsławione zwycięską bitwą w 1848 r. i pierwszym w Polsce pomnikiem Juliusza Słowackiego, wieś Dębno (powiat średzki) z kościołem gotyckim, a także znajdujące się w wielu miejscowościach zabytki budownictwa drewnianego, sztuki ogrodowej oraz zabudowania folwarczne.Do szczególnej sławy tych ziem przyczynił się w znacznym stopniu pobyt w Śmiełowie Adama Mickiewicza w 1831 roku. To tutaj, urzeczony pięknem tych okolic, Mickiewicz napisał prawdopodobnie pierwsze strofy „Pana Tadeusza” i to w Śmiełowie znajduje się Muzeum poświęcone naszemu wieszczowi.

GODZ. 8.00 – wyjazd z Placu Mickiewicza w Poznaniu, OK GODZ. 20.00 – powrót do Poznania

Program wycieczki zakłada

  • wizytę w zabytkowym gotyckim kościele w Dębnie
  • spacer po Żerkowie
  • wizytę na punkcie widokowym w Gostkowie
  • wizytę w Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie (pięknym założeniu parkowo-pałacowym)
  • przeprawę promem przez Wartęorazspacer przez Lasy Czeszewskie
  • wizytę w Miłosławiu (Park Słowackiego)
  • obiad

CENA 120 zł

Świadczenia: przejazd wygodnym autokarem, lub wygodnym busem, opieka przewodnika (p. Łęcki), opieka pilota, bilety wstępu w miejscach wymaganych, przeprawa promowa , obiad

UWAGA! Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie!

ORGANIZATOR: BP „Odkrywca” Anna Kunysz – Rybińska
tel. 604 588 240, aniakunysz@wp.pl

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 673

NIP 972-093-43-85  ÷  REGON 302844974 

Konto Santander Bank 20 1090 1737 0000 0001 2420 6218