WSCHODNIE GRANICE WIELKOPOLSKI WYCIECZKA DO CHEŁMNA, KOŁA I KONINA 25.05.2019

GODZ. 8.00 – wyjazd z Placu Mickiewicza

OK. GODZ. 10.00 – przyjazd do Chełmna nad Nerem – zwiedzanie niemieckiego obozu „Kulmhof”, który był ośrodkiem natychmiastowej zagłady Żydów w Kraju Warty, po zwiedzaniu przejazd do Koła gdzie znajduje się warowny zamek, według Jana Długosza wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego jeszcze przed rokiem 1362. Zamek zabezpieczał drogę prowadzącą z Wielkopolski w kierunku Łęczycy przez dolinę Warty, a sama budowla była średniowieczną fortecą oraz siedzibą starostów kolskich. Przez wiele wieków Koło, dzięki zamkowi, stanowiło ważny punkt warowny państwa polskiego na terenie Wielkopolski. Zamek bywał odwiedzany przez królów polskich, a od 1433 roku odbywały się w nim również zjazdy szlachty wielkopolskiej. Spacer i podziwianie zamkowych ruin. Następnie przejazd do Konina – po drodze chwila przerwy na kawę – zwiedzanie zabytkowego centrum miasta. Zobaczymy  m.in. słup drogowy– kamienny słup romański, ustawiony w 1151 w połowie drogi z Kruszwicy  do  Kalisza  (przy ówczesnym szlaku z Wrocławia na Kujawy i Mazowsze), który uznawany jest za najstarszy znak drogowy w Polsce, następnie Kościół św. Bartłomieja, klasycystyczny ratusz, Rynek i inne ważne dla Konina obiekty i miejsca. Po zwiedzaniu obiad i wyjazd w drogę powrotną

OK. GODZ. 20.00 – przyjazd do Poznania

CENA 140 zł/osoba

ŚWIADCZENIA: przejazd wygodnym autokarem lub busem, opieka pilota i przewodnika, bilety wstępów w miejscach wymaganych, obiad

UWAGA! Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie!


ORGANIZATOR: BP „Odkrywca” Anna Kunysz – Rybińska

tel. 604 588 240, aniakunysz@wp.pl