Oferta,  Programy dla klientów indywidualnych

„SZLAKIEM GĘGAWY I DERKACZA” WIZYTA W PARKU NARODOWYM „UJŚCIE WARTY” – 09.04.2022

PROGRAM RAMOWY

GODZ. 7.30- wyjazd z Placu Mickiewicza w Poznaniu

OK. GODZ.10.00 – przyjazd do Słońska, spotkanie z licencjonowanym przewodnikiem i spacer do jednego z najpiękniejszych naszych Parków Narodowych, do Rzeczpospolitej Ptasiej czyli Parku Narodowego “Ujście Warty” (obserwacje przyrodnicze – wiosna w ptasim świecie) Poznanie walorów przyrodniczych, historii melioracji i ochrony przyrody w Ujściu Warty. Zwiedzanie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku, przerwa na obiad w restauracji, a następnie zwiedzanie Kościoła MP Częstochowskiej, ruin ZamkuJoanitów i Wystawy Pamiątek Regionalnych w Słońsku. Poznanie historii rybołówstwa i osadnictwa na Warciańskich Błotach.

OK. GODZ. 18.00 – wyjazd ze Słońska, powrót do Poznania ok. 20.30

CENA 165 zł/ osoba

Świadczenia:

  • przejazd wygodnym autokarem
  • opieka pilota
  • opieka licencjonowanego przewodnika
  • bilety wstępu
  • obiad

UWAGA!

Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie!

ORGANIZATOR: BP „Odkrywca” Anna Kunysz – Rybińska
tel. 604 588 240, aniakunysz@wp.pl

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 673

NIP 972-093-43-85  ÷  REGON 302844974 

Konto Santander Bank 20 1090 1737 0000 0001 2420 6218