Kontakt

Biuro Podróży Odkrywca
os. St. Batorego 13/15
60-687 Poznań

NIP 972 093 43 85
REGON 302844974

Santander Bank 20 1090 1737 0000 0001 2420 6218 ( ZŁOTÓWKI)
Santander Bank 57 1090 1737 0000 0001 2420 5552 (EURO)

Wpis do Rejestru
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 673


Anna Kunysz- Rybińska
TEL +48 604 588 240
e-mail: info@biuropodrozyodkrywca.pl
e-mail: aniakunysz@wp.pl